Stichting Jij & Co:
sterk in samenleven!

Huidige projecten

Jij


Wil jij een project starten om mensen in de buurt duurzaam met elkaar te verbinden? Neem contact met ons op als je hulp kunt gebruiken.


En wat doen wij?

Jij & Co realiseert netwerken waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen en ondersteunen.
Daarom organiseert Jij & Co projecten voor en met mensen die een concrete wens hebben om de eigen leefomgeving te verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG en Wijs Groningen vormt een vast onderdeel van elk project.
V E R B I N D E N

Jij & Co helpt burgerinitiatieven opzetten voor en met mensen die elkaar willen leren kennen, helpen en opbouwen.

F A C I L I T E R E N

Jij & Co laat de regie bij de deelnemers aan het project en adviseert en faciliteert.

O N D E R Z O E K E N

Jij & Co werkt samen met studenten van de wetenschapswinkel van de RUG en Wijs Groningen. Daarmee wil de stichting de impact en werkwijze van Jij & Co projecten onderzoeken.

Jij & Co is in oktober 2014 opgericht door Marleen Oostland met hulp van haar zussen Janny Ritzema, Margriet Rinkema en Anja Rinkema. Zij vormen in de startperiode het bestuur en treden terug zodra Jij & Co vanaf 2015 daadwerkelijk projecten gaat organiseren en uitvoeren.

Wina Johannes, Johan Dusseljee en Cathrien Oldenhuis vormen het bestuur tot januari 2022. Vanwege de Covid 19 pandemie en andere ontwikkelingen worden de activiteiten van Jij & Co afgebouwd en worden geen nieuwe projecten opgestart.

De zussen nemen het bestuur weer over en gezamenlijk wordt gekeken of en hoe de stichting blijft bestaan.

Wil jij het werk van Stichting Jij & Co steunen?