Lezen en schrijven in de wijk

Periode

 • januari 2016 – december 2018

Doelgroep

 • Wijkbewoners die moeite hebben met lezen en schrijven en die hier ondersteuning bij willen.
 • Nieuwkomers die niet bij een school of taalcafé terecht kunnen.
 • Vrijwilligers uit de Oosterkerk en andere kerken die wijkbewoners taalondersteuning willen bieden.

Doel

 • Nieuwkomers krijgen meer vaardigheid in de Nederlandse taal en leren de cultuur en gewoonten begrijpen.
 • Wijkbewoners die de drempel naar een Taalhuis te hoog vinden kunnen ondersteuning thuis krijgen.
 • Nieuwkomers die zich alleen voelen hebben sociaal contact met wijkbewoners.
 • Vrijwilligers uit kerken in de stad Groningen leren wijkgenoten kennen en helpen
 • Wijkbewoners leren elkaar en elkaars achtergrond en cultuur beter kennen.

Resultaat

 • Zestien duo’s trekken ongeveer een jaar met elkaar op en leren elkaar kennen.
 • Zestien burgers worden door vrijwilligers uit de wijk geholpen met beter Nederlands lezen, spreken en schrijven.
 • De duo’s hebben zelf de regie over de manier waarop de ontmoeting en ondersteuning vorm krijgt. Jij & Co faciliteert en ondersteunt waar nodig met materiaal.
 • De verbindingen worden als waardevol ervaren door de deelnemers.

Samenwerking

 • Binnen dit project wordt onder andere samengewerkt met de WIJ-teams in Groningen, kerken in Groningen, Stichting Lezen en Schrijven en taalcafés en taalhuizen.

Financiering

 • Het project wordt gefinancierd het VSB, het Mamamini goededoelen fonds, het SIOC, de Oosterkerk en Protestantse fondsen.

GKv Groningen Oost

Voor het vervolgproject Samen in de Wijk is geld toegekend door het Oranjefonds, de Haëlla Stichting, de gemeente Groningen en de Oosterkerk.

GKv Groningen Oost