Sterke vrouwen in Tuikwerd

Tao van Henny, Henny Post

Periode

 • oktober 2015 – september 2018.

Doelgroep

 • Acht vrouwen met een minimaal inkomen uit de wijk Tuikwerd in Delfzijl.

Doel

 • Elkaar leren kennen en vertrouwen.
 • Laten ondersteunen door professionals middels inhoudelijke workshops.
 • Elkaars talenten leren kennen en gebruiken door organisatie van knutselworkshops.
 • Uit de dagelijkse sleur breken door kook en schilderworkshop. Samenwerken met resultaat.
 • Ontdekken of de vorm van kleinschalige netwerken in de wijk ondersteunend werkt voor vrouwen met een minmaal inkomen.
 • De ondersteuning van de vrouwen overdragen aan de professionals in de wijk.

Resultaten 

 • Zestien kleinschalige bijeenkomsten met als thema’s; knutselen, intervisie, zelfbewust leven, rouw en troost, paniek en angst, het verlenen van mantelzorg, schilderen en koken.
 • Een blijvend netwerk van vrouwen die elkaar kennen, vertrouwen en helpen waar nodig.
 • Uit onderzoek van een student Sociale psychologie van de RUG blijkt dat vertrouwen en saamhorigheid belangrijke peilers vormen voor een duurzaam netwerk in de wijk. En dat wijkbewoners en professionals een verschillende kijk hebben op eigen regie en kracht.
 • Zonder ondersteuning van de wijkprofessionals lukt het de vrouwen niet om de bijeenkomsten in de wijk te blijven organiseren.

Samenwerking

 • De bijeenkomsten worden gehouden in de Brede school in Tuikwerd.
 • Inhoudelijke workshops worden verzorgd door Wycher van den Bremen van Lentis en de knutselworkshops door de vrouwen zelf.
 • Afstemming over het project is er met de SWD en de gebiedsregisseur.

Financiering

 • Subsidie wordt verleend door het Oranjefonds, het Fonds voor Ondersteuningsinnovatie van de gemeente Delfzijl en het Loket Leefbaarheid.
 • Voor het tweede jaar wordt subsidie verleend door het Oranjefonds, het Haëlla fonds, het wijkfonds Tuikwerd en Bewoners Aan Zet van de gemeente Delfzijl.