Gezonde vrouwen in Veendam

Periode

 • april 2017- februari 2020.

Doelgroep

 • Ongeveer dertig tot veertig vrouwen uit Veendam en Zuidbroek, nieuwkomers en ook nederlanders.

Doel

De eigen gezondheid verbeteren met hulp van het concept ‘Positieve Gezondheid’ door:

 • Elkaar regelmatig te ontmoeten en te ondersteunen
 • Te leren fietsen en zwemmen.
 • De Nederlandse taal beter te leren spreken.

Resultaten

 • Acht bijeenkomsten zijn georganiseerd met Nederlands als voetaal. Soms met een thema (stress, gezondheid, mindfulness) en vaak om elkaar te leren kennen.
 • Tachtig procent van de deelnemers heeft een zwemdiploma gehaald.
 • Veertien vrouwen hebben fietsles gekregen.
 • Alle deelnemers krijgen ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Tijdens lessen op het Noorderpoort, of met individuele begeleiders of via het Taalhuis of via het project ‘Voel je goed Veendam!’
 • Twintig vrouwen besluiten in september 2018 om zelfstandig een vervolgplan maken. Jij & Co helpt bij de opstart en verwijzing naar relevante organisaties in Veendam.

Samenwerking

 • Opdrachtgevers zijn de gezondheidsmakelaar en de beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Veendam.
 • Samenwerking is er met medewerkers sociaal domein en inburgering en werk en sport van de gemeente Veendam en met de docent NT2 van het Noorderpoort college in Veendam.
 • De zwemlessen worden gegeven in de zwembaden Tropiqua in Veendam en de Krabbelaar in Muntendam.
 • Veertig vrijwilligers uit de doelgroep ondersteunen tijdens zwemlessen, fietslessen en organisatie van activiteiten.
 • Voor de fietslessen helpen vrijwilligers via de Stichting Present Zuidoost Groningen en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Fietsenwinkels Roelfs en Sulter stellen leenfietsen beschikbaar.
 • De trajectbegeleider inburgering van het Noorderpoort, het Taalhuis en de stichting Lezen en Schrijven helpen met de taalbegeleiding.
 • Met Compaen wordt afgestemd wat aanvullende activiteiten zijn voor de vrouwengroep in Veendam en worden individuele vrijwilligers geworven voor fietslessen en taalbegeleiding.

Financiering

 • Subsidie wordt verleend door de gemeente Veendam en het Oranjefonds.
  Voor het vervolgproject wordt subsidie verleent door het Kansfonds en het Haella fonds.